anmodning

anmodning
sg - ánmodningen, pl - ánmodninger
про́сьба ж, хода́тайство с
* * *
appeal, entreaty, plea, request
* * *
(en -er) request (om for, fx political asylum);
[efter anmodning] by request; as requested;
(når det forlanges) on request ( fx the bus stops on request);
[efter anmodning fra] by request of; at the request of;
[efter (el.) hans anmodning] at his request;
[rette en anmodning til ham om at] request him to;
[skriftlig anmodning] application in writing.

Danish-English dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • anmodning — an|mod|ning sb., en, er, erne …   Dansk ordbog

  • Peder Skram — f. ca. 1503 d. 11. juli 1581. Rigsråd, admiral. Gift med Elsebeth der var datter af rigsmarsk Tyge Krabbe og dennes hustru Anne Rosenkrantz. Deltog med Henrik Gjøe i feltog i Sverige og frelste ved Uppsala Mogens Gyldenstierne. Da Christian 2.… …   Danske encyklopædi

  • begæring — be|gæ|ring sb., en, er, erne (anmodning) …   Dansk ordbog

  • henstilling — hen|stil|ling sb., en, er, erne (det at stille noget fra sig; anmodning) …   Dansk ordbog

  • imødekomme — i|mø|de|kom|me vb., r, imødekom, imødekommet (foran fælleskønsord imødekommen el. imødekommet), imødekomne (jf. §31 34) (acceptere nogen el. noget); en imødekommen el. imødekommet anmodning; et imødekommet forslag; imødekomme forslag (jf.… …   Dansk ordbog

  • petition — pe|ti|tion sb., en, er, erne (skriftlig anmodning) …   Dansk ordbog

  • petitionere — pe|ti|tio|ne|re vb., r, de, t (rette en skriftlig anmodning til nogen) …   Dansk ordbog

  • påkrav — på|krav sb., et, påkrav, ene (anmodning el. krav om betaling e.l.), i sms. påkravs , fx påkravsgebyr …   Dansk ordbog

  • tratte — trat|te sb., n, r, rne (anmodning fra en vekseludsteder til en skyldner om betaling) …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”